Đối tác
  

Hộp vuông

                           BẢNG BÁO GIÁ SẮT HỘP

              Bảng báo giá có hiệu lực từ ngày …… tháng ……. Năm ……

                          Quý Khách vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng

Thứ tự

Tên sản phẩm

Độ dài
(m)

Trọng lượng
(Kg)

Đơn giá

Thép hộp (Square/Rectangular steel tube)

Ống Hộp Vuông

17

 25 x 25 x 0,8 ly

6

3,62

 

19

 25 x 25 x 0,9 ly

6

4,06

 

20

 25 x 25 x 1,0 ly

6

4,48

 

21

 25 x 25 x 1,2 ly

6

5,33

 

22

 25 x 25 x 1,5 ly

6

6,56

 

23

 25 x 50 x 1,0 ly

6

6,84

 

24

 25 x 50 x 1,4 ly

6

9,45

 

25

 25 x 50 x 1,5 ly

6

10,09

 

26

 25 x 50 x 1,8 ly

6

11,98

 

27

 30 x 30 x 0,9 ly

6

4,9

 

28

 30 x 30 x 1,0 ly

6

5,43

 

29

 30 x 30 x 1,2 ly

6

6,46

 

30

 30 x 30 x 1,5 ly

6

7,97

 

31

 40 x 40 x 1,0 ly

6

7,31

 

32

 40 x 40 x 1,2 ly

6

8,72

 

33

 40 x 40 x 1,4 ly

6

10,11

 

34

 40 x 40 x 1,5 ly

6

10,8

 

35

 40 x 40 x 1,8 ly

6

12,83

 

36

 40 x 40 x 2.0 ly

6

14,17

 

37

 50 x 50 x 1,4 ly

6

12,74

 

38

 50 x 50 x 1,5 ly

6

13,62

 

40

 50 x 50 x 1,8 ly

6

16,22

 

41

 50 x 50 x 2,0 ly

6

17,94

 

42

 50 x 50 x 2.5 ly

6

22,14

 

43

 60 x 60 x 1,4 ly

6

15,38

 

44

 60 x 60 x 1,5 ly

6

16,45

 

45

 60 x 60 x 1,8 ly

6

19,61

 

46

 60 x 60 x 2,0 ly

6

21,7

 

47

 60 x 60 x 2,5 ly

6

26,85

 

48

 90 x 90 x 2,0 ly

6

33,01

 

49

 90 x 90 x 2,5 ly

6

40,98

 

50

 90 x 90 x 3.0 ly

6

48,83

 

51

 100 x 100 x   4.0 ly

6

71,7

 Sản phẩm khác